22.10.2013

Kommundirektörens blogginlägg: Sibbo – Finlands mest eftertraktade

Sibbo kommunfullmäktige godkände på sitt möte den 7 oktober en reviderad version av kommunens strategi. Själva dokumentet är ganska kort och gjort på Powerpoint och är till sin karaktär en utvecklingsbild av kommunen tills år 2025. Bakom flera korta meningar ligger dock en hel del betydelse. Därför vill jag nedan ”öppna” vissa väsentliga punkter i denna kommunstrategi.

Strategidokumentet hittar du bakom denna länk.

Strategin är fortsättningsvis en tillväxtstrategi och fastän vi har dragit ned på ambitionsnivån av vår tillväxt, är den ändå ytterst ambitiös och siktar på över 10.000 nya invånare tills 2025, vilken är en ökning på över 50%. Tillväxtmålet är uppbyggt på våra möjligheter att planlägga byggnadstomter samt en ekonomisk analys på infrastrukturbyggande, som visar att om kommunen huvudsakligen planlägger på egen mark som är införskaffad enligt marknadspriset för oplanerad mark, så borde ekvationen hålla. Själva tillväxten är sedan fast vid hur byggnadsmarknaden utvecklas.

Kommunens markägosituation och utvecklingen i Bastukärrs industriområde flyttar tyngdpunkten av byggandet från Söderkulla till Nickby – Tallmo axeln under de närmaste åren, medan prioriteten för markanskaffning ligger i södra Sibbo. Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik hänger ihop med tillväxten i närområden längs spåret och kräver investeringar i både perronger och järnvägsövergångar. Lönande trafik borde dock vara möjligt inom ett tio-års perspektiv. Öppnandet av passagerartrafiken för konkurrens år 2017 kan även erbjuda nya möjligheter.

Gemenskaplighet är ett nytt tema i strategin. Den härstammar från Sibbos anor i byakultur och talkoanda. Gemenskaplighet utmanar hela kommunorganisationen att utveckla samarbetet med kommuninvånarna inom alla sektorer. Vi önskar samtidigt kunna erbjuda invånarna bättre möjligheter att gemensamt påverka och utveckla sin närmiljö. Å andra sidan betyder detta också, att vi vill stöda och uppmuntra invånarna att själva ta ansvar över sin vardag – eller hjälpa andra mänskor i deras vardag. Detta har att göra med att de finska kommunerna knappast mera har råd att uppehålla denna sociala servicenivå på detta sätt och nya lösningar bör hittas för att ge varje invånare en fortsatt trygg vardag.

Näringslivsdelen av strategin lämnades medvetet mer i bakgrunden i denna uppdatering. Detta beror på att vi först vill bygga upp ett näringsprogram och ur detta flyttas de centrala elementen till kommunens strategi vid nästa uppdateringsrunda. Målet är dock att fördubbla antalet arbetsplatser i Sibbo tills 2025, vilket även är ytterst ambitiöst. För att detta skall lyckas bör vi kunna skapa ett attraktivt stort arbetsplatsområde även till södra Sibbo.

För att denna strategi skall ha konkret styrkraft för kommunorganisationen under de närmaste åren, har till dokumentet tillfogats en bilaga med kommunorganisationens mål för fullmäktigeperioden. Här lyfts fram fyra teman: Kundorientering, kontinuerlig förbättring, ännu stramare ekonomisk disciplin och prioritet på byggandet. Dessa bör avdelningarna kunna svara på i sina årliga målsättningar, som definieras i samband med budgetarbetet.

 När denna strategi uppgjordes, involverades förutom politiker, även personal, olika invånargrupper, företag och samarbetspartners. Nu är det dags att ”predika budskapet”. Det betyder, att vi kommer att ordna olika tillfällen med personalen, där vi går igenom strategin och erbjuder möjligheter att diskutera dess betydelse för vår verksamhet. Vi kommer även att ordna två öppna invånartillställningar om strategin – en på finska och en på svenska. Den ena i Nickby och den andra i Söderkulla. Invånartillställningen på finska ordnas måndagen 25 november kl. 18 i aulan på Söderkulla bibliotek och den svenska invånartillställningen ordnas onsdagen 27 november kl. 18 på servicehuset Elsie.  

 

 

Avsändare
Gun Salenius
22.10.2013
Senast ändrat
23.10.2013