12.06.2013

Sibbo marknadsför sina hälsovårdstjänster

Sibbo har nu som första finska kommun börjat marknadsföra sina hälsovårdstjänster genom att annonsera i dagstidningar och skicka ut förfrågningar till grannkommuners invånare och stuggäster.

Varför gör vi detta?

I början av detta år fick Sibbo kritik från medierna för att vi inte mer skötte hälsovårdspatienter från Östersundom, trots att vi gärna skulle ha förnyat hälsovårdsavtalet med Helsingfors. Eftersom vi är medvetna om att EUs patientdirektiv tas i bruk i Finland från början av nästa år, började vi fundera på att göra en utredning om flera personer i Östersundom ämnar utnyttja denna nya möjlighet och flytta sin hälsovård till Söderkulla 2014.

EU patientdirektivet betyder alltså att finländarna får fr.o.m. nästa år välja sin hälsocentral. Detta bör dock göras för hela året för alla hälsovårdstjänster och på förhand, dvs. senast tre veckor före årsskiftet. Valbarheten gäller även specialsjukvårdstjänster.

Under våren utvidgades vår syn och vi började även fundera på att personer som bor nära Sibbo kommungräns, pendlar genom Sibbo, jobbar i Sibbo, har stuga i Sibbo, uppskattar tvåspråkiga tjänster eller av annan orsak vill byta hälsocentral, kan tänka sig prova våra tjänster. Samtidigt bör sägas, att vi är stolta över det utvecklingsarbete som gjorts inom social- och hälsovården i Sibbo. Vi har nu en fullgod bemanning och korta väntetider inom hälsovården, vilka kan locka nya kunder.

Som Sibbo-bo tänker man genast, att betyder detta nu att servicen för mej blir sämre om det flöder in nya hälsovårskunder från dörrar och fönster?

Jag ser detta dock som en möjlighet om vi sköter det rätt. Nickby nya social- och hälsostation blir färdig vid årsskiftet och då har vi nya utrymmen. Vi har även planer att utveckla hälsostationen i Söderkulla när kundmängden blir tillräcklig. Ifall intresset inte totalt överskrider våra föreställningar och vi får god information av den förfrågning vi nu utför, kommer de nya kunderna närmast att förbättra vår produktivitet och hoppeligen försnabba möjligheterna att utveckla Söderkullas hälsovård. Vi får ju fakturera varje kunds hemkommun för de tjänster vi erbjuder.

Sedan har vi de regionala och nationella dimensionerna.

Enligt min åsikt har vi i Finland försummat diskussionen om finländarnas rätt till valbarhet inom hälsovården. Detta borde vara en drivande kraft i reformen av social- och hälsovården. Valbarhet betyder att medborgaren väljer den hälsostation som passar sin livs-situation och där servicekvaliteten och tillgängligheten är god. Medborgaren vill också kunna utvärdera kvaliteten mellan hälsostationer utgående från jämförbara mätkriterier, såsom kötider per hälsovårdstjänst och personalstyrka per kund.

Eftersom kommunen har rätt att fakturera medborgarens hemkommun, kan detta ge hälsostationer med god kvalitet bättre finansiella möjligheter att utveckla sin service. Hälsostationer som åter inte klarar sig i konkurrensen blir kvar med sin kostnadsstruktur medan kommunen även hamnar betala andra kommuner för sina invånares hälsovård.

Jag anser att detta är ett kundorienterat sätt att utveckla hälsovården i Finland och det tycker tydligen även EU överlag, eftersom ett sådant direktiv har skapats.

Finland tycks dock skygga för detta, för medborgarinformationen om patientdirektivet har hittills varit obefintligt. Det är också ännu oklart hur finländarna skall gå till väga för att byta hälsostation. Även spelreglerna för faktureringen mellan kommunerna synes ännu vara oklara.

Nu är det dags att öppna dialogen om invånarnas fria hälsovårds valbarhet på riktigt! 

Avsändare
12.06.2013
Senast ändrat
29.08.2013