Myönnetyt luvat

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §
Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.
(Ilmoitustaulu: Kuntala, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo)

Viranhaltijapäätökset

Julkipanolista 20.5.2020

Julkipanolista 3.6.2020

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Rakennusluvat / Poikkeamispäätökset / Suunnittelutarveratkaisut

Julkipanolista 6.5.2020

Julkipanolista 3.6.2020

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 03.06.2020