Kävely ja pyöräily

Sipoon kunnan koululaiset osallistuvat Ylimääräiseen Koulujen Kilometrikisaan 14.4.-31.5.

Mikä kilometrikisa?

Koulujen kilometrikisa on peruskoulun 1.-9. –luokille suunnattu leikkimielinen kisa, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman luokan kilometrisaldoa. Oppilaat osallistuvat Kilometrikisaan yksinkertaisesti polkemalla. Koronaepidemian aikaan se tapahtuu yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa. Samalla kisa kuitenkin nostaa myös luokan yhteishenkeä, sillä opettaja kirjaa kilometrit luokan yhteiseen saldoon. Kilometrikisassa poljetaan parhaimmillaan koko luokan voimin. Kisaan hyväksytään kaikki mahdolliset sen aikana poljetut kilometrit.

Sarjat: 
• 1.-2.- luokat 
• 3.-6. -luokat 
• 7.-9. -luokat

Opettaja ilmoittaa luokkansa mukaan ja toimii joukkueen kapteenina. Oppilaat kirjaavat päivittäiset kilometrinsä ylös ja ilmoittavat ne opettajalle, minkä jälkeen opettaja siirtää oppilaiden yhteenlasketut tiedot sivustolta löytyvään kalenteriin. Luokan lopullinen tulos on kisaan osallistuneiden oppilaiden yhteensä polkemat kilometrit jaettuna osallistujamäärällä. Jos joukkueessa on alle 5 henkilöä, joukkueen yhteensä polkemat kilometrit jaetaan viidellä.

"Voittajaluokaksi" päätyy kussakin sarjassa se, jolla on kisan päätyttyä eniten pyöräilykilometrejä osallistujaa kohden. Esimerkiksi luokka, jonka kisaan osallistuneet oppilaat ovat pyöräilleet yhteensä 500 kilometriä, saa lopulliseksi tuloksekseen 20 pyöräilykilometriä oppilasta kohden. Kuhunkin sarjaan osallistuvat voivat seurata oman luokkansa tilannetta suhteessa muihin luokkiin.

Eniten polkeneet luokat palkitaan ja lisäksi kaikkien osallistuneiden luokkien kesken arvotaan pyöräilyaiheisia palkintoja. Sipoon paras luokkaa ala-asteelta ja paras luokka yläkoululta palkitaan erikseen.

• Koulujen kisan ilmoittautuminen osoitteessa www.koulukilometrikisa.fi ja poljetaan 14.4.-31.5.2020 välisenä aikana.

 

 

Sipoo on sitoutunut lisäämään kävelyä ja pyöräilyä


Sipooseen laadittiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Pyöräilyn osuutta kulkumuotona pyritään lisäämään Sipoossa 8 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.Tämä tavoite on asetettu uudessa Sipoon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa. På svenska

Ohjelma asettaa tavoitteeksi myös kävelyn kulkumuoto-osuuden lisäämisen 18 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Mittarina käytetään HSL:n liikkumistutkimusta, joka tehdään liikennejärjestelmätyön yhteydessä kahden vuoden välein. Ohjelman edistymisestä raportoidaan osana hyvinvointikertomusta.

Ohjelmassa on 12 toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa se, että kävely ja pyöräily otetaan huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa ja samalla pyörä- ja kävelyväylien suunnittelua ja kunnossapitoa kehitetään. Lisäksi pyörien pysäköintitarpeet huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Sipooseen laaditaan myös pyöräily- ja ulkoilukartta.

Lisäämällä kävelyä ja pyöräilyä saadaan terveyshyötyjä ja voidaan esimerkiksi vähentää työikäisten kuolleisuutta. Myös sipoolaiset haluavat edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Tämä kävi ilmi vuonna 2012 järjestetyssä liikkumiskyselyssä, jossa moni koki pyöräilyn ja kävelyn turvattomiksi liikkumisen muodoiksi.

Sipoon kunta sai vuonna 2016 liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimista varten. Ohjelman laadintaan on osallistunut monialainen ja -ääninen ohjausryhmä.

Valtakunnalliset pyöräilytapahtumat

Katso valtakunnallisia tapahtumia Pyöräilykuntien verkoston facebookista.

Pyörällä koko talo

Pyörällä koko talo - Opas taloyhtiöille parempaan pyöräpysäköintiin on julkaistu. Pyöräilyn lisäämisen yksi haaste on pyöräpysäköintitilojen riittämättömyys erityisesti taloyhtiöissä. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa taloyhtiöitä vastaamaan pyöräpysäköinnin olemassa olevaan tai kasvavaan kysyntään. Opas antaa ideoita tilojen parannuksiin ja uusien tilojensuunnitteluun sekä rakentamiseen. Oppaassa pureudutaan myös taloyhtiön päätöksentekoon sekä tarvittaviin viranomaislupiin. Tiedote löytyy täältä.

Oppaan ovat toteuttaneet Motiva Oy ja Mobinet Oy ympäristöministeriön rahoituksella. Oppaan tekemiseen ovat osallistuneet Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pyöräilykuntien verkosto ry, Kiinteistöliitto ry ja Isännöintiliitto ry. Lisäksi mukana oli työpajojen ja kommentointikierrosten kautta laajasti koko pyöräilyn edistämisen yhteisöä.

Sähköpyöräily

Euroopassa vauhdilla lisääntyvän sähköpyöräilyn kasvunäkymät ovat Suomessakin aivan huikeat ja se on yksi tehokkaimmista tavoista saada aikaiseksi viisasta liikkumistapamuutosta eli houkutella hyppäämään auton ratista pyörän satulaan.

7 syytä sähköpyöräillä:

1. Vastatuuli tai väsymys ei haittaa

2. Voit polkea pidempiä matkoja

3. Ylämäessäkin hymyilyttää

4. Ei tarvitse tulla hikisenä töihin

5. Tavaroiden tai lasten kuljetus on vaivatonta

6. Liikut lihasvoimalla ja kunto kohoaa

7. Sähköpyöräily on hauskaa!

 

 

 

 

 

Ideoita liikkujan viikolle jo toteutetuista projekteista vuoden 2020 varalle: https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_mahdollistat_viisaan_liikkumisen/oppilaitokset/toteutettuja_hankkeita

Viimeksi muokattu 14.04.2020