Seudullinen suunnittelu

Uudenmaan maakuntakaava Uusimaa-kaava 2050 valmisteilla

Kaksiportainen Uusimaa-kaava tulee kattamaan koko Uudenmaan maakunnan alueen ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. På svenska

Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (pdf)

UUSIMAA 2050 KAAVA

Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa.

Uudenmaan liiton sivulla voit tutustua Uusimaa-kaavan etenemiseen. Aineisto oli nähtävillä Uudenmaan liiton verkkosivuilla ja toimistolla sekä Uudenmaan kunnissa 8.10.−8.11.2019. Palautteiden pohjalta viimeistelemme kaavan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 2020.

KUUMA

KUUMA-seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta. KUUMA-kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Seutu on voimakasta muuttovoitto- ja kasvualuetta.

KUUMA-kunnat vahvistavat alueensa vetovoimaa ja kilpailukykyä yhteisin kehittämistoimin sekä edunvalvonnan keinoin.

Helsingin seudun MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) -yhteistyö

MAL 2019-suunnitelmaraportti luettavissa tästä.

MAL 2019 vaikutusten arviointiraportti luettavissa tästä.

Liite: Liikenteen toimenpidekortit, liiteasiakirja 1b luettavissa tästä.

MAL 2019 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua kokonaisuutena pitäisi kehittää vuosina 2019-2050. Suunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota maankäytön, asumisen ja liikenteen entistä tiiviimpään yhtäaikaiseen tarkasteluun, vaikutusten arviointiin ja laajaan sidosryhmien vuoropuheluun. Suunnitelmakokonaisuus kattaa myös lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Vaikutusten arviointi puolestaan täyttää SOVA-lain (laki viranomaisten ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005) vaatimukset ja arviointia on tehty liikenteen lisäksi maankäytön ja asumisen keskeisistä teemoista.

Viimeksi muokattu 17.06.2020